neděle 25. března 2007

Koleje Bedřicha Václavka v Olomouci

Vysokoškolské koleje Bedřicha Václavka v Olomouci z let 1964-1967 architekta Antonína Škamrady vynikají svou dispoziční koncepcí. Jsou rozděleny do dvou věžových domů s výraznou vertikálou prosklených schodišť zakončených stříškami-křidélky.

Oba domy pak spojuje prosvětlený přízemní pavilon s recepcí, tělocvičnou a dvěma venkovními atrii s jednoduchou pergolou a výtvarným prvkem (kamenná plastika hráče na lyru). Výtvarná spolupráce František Koutek a Dušan Topoľský.

Fasáda je horizontálně členěna oranžovými skleněnými mozaikami. Boční schodišťové stěny začínají dole harmonikovou stříškou únikového východu a pokračují plastickým rámováním malých čtvercových oken.

Po Obytném domě hotelového typu arch. Tomáše Černouška to byly první výškové obytné stavby v Olomouci, které výrazněji zasáhly do jejího panoramatu.

Arch. Antonín Škamrada je v Olomouci autorem také Urbanistického řešení zoologické zahrady na Sv. Kopečku (1962), spolu s Janem Navrátilem a Zdeňkem Štefkou také zvítězil v soutěži na Výhledovou koncepci výstaviště Flora (1968).

Svými návrhy se také podílel na asanaci (1953, 1956-9) a regeneračním územním plánu (1980-1982) historického jádra Olomouce. Podílel se také na rekonstrukcích některých historických objektů v ul. Školní, Křížkovského a na Žerotínově náměstí. V 90. letech pracoval na generální rekonstrukci barokního komplexu Kláštera Hradisko v Olomouci.

(Historická fotografie Jaroslav Juryšek.)

Žádné komentáře:

Okomentovat