úterý 12. června 2012

KOTVY MÁJE PRIORY


Již tuto neděli se koná v Olomouci mimořádná bytová výstava socialistických obchodních domů se zvláštním zřetelem k právě bouranému OD Prior Olomouc. Hosty jsou mimo jiné architekti Růžena Žertová a Miroslav Masák. Srdečně všechny zveme, snad se vejdeme!

Podrobný program najdete na www.krasnaolomouc.cz.

neděle 3. června 2012

Tosca

Moka soupravu Tosca navrhl Jaroslav Ježek v roce 1958 pro porcelánku v Březové. Tosca byla dlouho připisována tehdejším řediteli porcelánky Karlu Němečkovi, ale soupis Ježkova díla v katalogu k jeho jubilejní výstavě z roku 1998 již uvádí Ježka a Němečka jako spoluautory.
 O Němečkově podílu svědčí i podobnost úchytek na pokličkách s jeho jiným známým servisem Ivana z roku 1959. Srovnejte zde.
Souprava Tosca se vyráběla v kompletním tvaru, tedy jako kávová, čajová, moka a jídelní souprava. V dobovém tisku byli autoři kritizováni právě kvůli jejím úchytkám, které snadno vyklouznou z ruky. Zvláště úchytky na objemných polévkových terinách byly velmi nepraktické.
V letech 1958-1965 servis vyráběla porcelánka v Březové, poté výrobu převzala Concordia Lesov.