čtvrtek 30. ledna 2020

Projekt 1956–1966


Polský časopis Projekt byl takový jeden velký zázrak. Ve chvíli přechodného politického uvolnění roku 1956 (u nás se v podstatě nekonalo) začala v Polsku rozkvétat odvážná a v lecčems progresivní vizuální kultura, která velmi rychle dohnala a absorbovala západní“ trendy ve výtvarném umění a v něčem je dokonce předčila. Už v roce 1956 mohli zase vystavovat umělci pracující v jiném než soc-realistickém stylu a výstavy ryze abstraktního umění na sebe nenechaly dlouho čekat. Polské abstraktní umění se přitom v té době rozrostlo do tak mohutného a tak různorodého proudu, že na něj režim uvalil kvóty: bylo úředně stanoveno, kolik procent abstraktních obrazů se na té které výstavě může objevit.

Byl to právě časopis Projekt, který se stal hlásnou troubou všeho novátorského v polském umění 50. a 60. let. Právě na jeho stránkách se prezentovala světoznámá polská škola plakátu, jedny z prvních prostorových experimentů (instalace Wojciecha Fangora z roku 1958 nazvaná Prostorová studie je považována za první environment na světě), progresivní sochařská bienále v Elblągu, utopické architektonické a urbanistické projekty (včetně návrhů nerealizovaného polského pavilonu na EXPO 58, o kterém už jsem trochu psal), ale třeba i články o typografii a firemních logotypech nebo o ergonomii v designu nábytku a spotřebičů.

Časopis vycházel šestkrát ročně (pokud byl ovšem papír – v době nedostatku byl náklad omezen nebo číslo nevyšlo vůbec) a podíleli se na něm nejvýznamnější polští výtvarníci a architekti své doby. Obálka prvního čísla nám ještě připomene československý časopis Reklama a původní zaměření časopisu. V úvodníku se píše: Zajímat nás budou nejen rodící se nápady, ale i jejich konečná realizace ve formě architektonického díla, tkaniny, keramiky, příležitostné dekorace, plakátu, výstavní prostorové kompozice, knižní ilustrace. Zajímat nás bude všechno, co se pojí s otázkami spolupráce výtvarníka s průmyslovou a řemeslnou výrobou, s jeho podílem na utváření moderní urbanistiky a architektury, na vzniku nové podoby současného života.“ To je řekl bych o dost širší zápřah, než u našich časopisů Tvar a Domov.

Ne náhodou se zde takový důraz klade na modernost. Hned v prvním článku prvního čísla jeho šéfredaktor, architekt Jerzy Hryniewiecki (ano, pozdější autor katovického létajícího talíře) napsal statement celé generace poválečných modernistů: Chcemy być nowocześni – Chceme být moderní. Právě tato věta se dostala i do názvu velké přehlídky polského poválečného designu let 1955–1968, kterou uspořádalo varšavské Muzeum Narodowe v roce 2011.

Pro dnešek vybírám obálky časopisu z prvních deseti let jeho existence, tedy do roku 1966. Časopis ale vycházel až do roku 1997. Obálky navrhovali dnes světoznámí a sběratelsky cenění tvůrci polské školy filmového plakátu, mimo jiné Jan Lenica, Waldemar Świerzy, Roman Cieślewicz, Jan Młodożeniec, Henryk Tomaszewski, Wojciech Fangor a další.

Pro zájemce odkazuji také na blog věnovaný tomuto časopisu a jeho facebookový profil.

 První číslo časopisu. Návrh obálky Józef Mroszczak.

 Návrh obálky Józef Mroszczak.

 Návrh obálky Jan Lenica.

 Návrh obálky Wojciech Zamecznik.

Návrh obálky Roman Cieślewicz.

 Návrh obálky Józef Mroszczak.

Návrh obálky Waldemar Świerzy. 

 Návrh obálky Jan Młodożeniec.

Návrh obálky Roman Cieślewicz.

 Návrh obálky Wojciech Fangor.

Návrh obálky Jan Lebenstein. 

 Návrh obálky Gabriel Rechowicz.

Návrh obálky šestiletý Jacek Bruzdowicz, pozdější architekt.

 Návrh obálky Anna Huskowska.

Návrh obálky Waldemar Świerzy.

 Návrh obálky Stefan Gierowski.

Návrh obálky  Jerzy Olkiewicz.

Návrh obálky Kazimierz Ostrowski.

Návrh obálky Henryk Tomaszewski.

 Návrh obálky Anna Orzechowska.

 Návrh obálky Józef Mroszczak.

 Návrh obálky Czesław Wielhorski.

Návrh obálky Zenon Januszewski.

Návrh obálky Jan Młodożeniec.

Návrh obálky Zenon Januszewski.

Návrh obálky Jan Młodożeniec.

 Návrh obálky Gabriel Rechowicz.

 Návrh obálky Rajmund Ziemski.

 Návrh obálky Bolesław Penciak.

Návrh obálky Zenon Januszewski.

 Návrh obálky Rosław Szaybo.

Návrh obálky Zenon Januszewski.

 Návrh obálky Rosław Szaybo.

 Návrh obálky Waldemar Świerzy.

 Návrh obálky Krzysztof Pankiewicz.

 Návrh obálky Tadeusz Jodłowski.

 Návrh obálky Rosław Szaybo.

Autory posledních čtyř obálek jsem si bohužel nezaznamenal...