pátek 28. září 2007

Jitka Forejtová

„Malá plastika má své speciální omezené možnosti a je proto nutno oprostit ji od zbytečných detailů a snažit se docílit jednoduchými formami maximálního účinu ve vyjádření typu nebo psychologie zvoleného námětu. Je možno upravit i proporce a stylizovat formy, ale tato změna nesmí být samoúčelná, musí pomáhat vyjádření nebo umocnění myšlenky. Plastika jako trojrozměrný předmět musí nejen vytvořit se všech pohledů kompozici vyváženou v prostoru, ale docílit, aby i vnitřní prostor, který uzavírá měl jistý řád. Porcelán jako sochařský materiál navíc při veškeré stylizaci dovolí vytvořit výraznou dynamiku mezi zkratkou hmoty a jemností podstatného detailu." Jitka Forejtová

Jitka Forejtová (1923 - 1996)

Studovala Státní grafickou školu a VŠUP pod vedení profesorů Štipla a Strnada. Od roku 1951 pracovala jako volná výtvarnice v oboru sklo a keramika. Věnovala se také návrhům hraček, restaurování vitráží a architektonických prvků (Hlavní nádraží v Praze, Palác Koruna v Praze Na Můstku), spolu s malířkou Janou Míčkovou realizovala skleněné objekty a vitráže např. pro Palác kultury v Praze.
V 60. letech se proslavila svými návrhy figurálního porcelánu a keramiky pro Jihotvar, Keramo a Royal Dux. Vystavovala mimo jiné na EXPO 58 v Bruselu, EXPO 67 v Montrealu, na Milánském Trienále 57 a dalších významných výstavách.
Dočkala se mnoha ocenění především za své autorské sklo a keramiku, v povědomí veřejnosti ale zůstávají hlavně její drobné ženské akty.

Více informací na stránce http://www.intergalerie.cz

Citace pochází z časopisu Domov 4/1961

Žádné komentáře:

Okomentovat